Voor de uitwisseling in Turkije wordt de Solid Foundation gesteund door Youth in Action.
ENGLISH - NEDERLANDS

Wordt donateur

Solid Foundation krijgt geen structurele subsidies van de overheid of onderwijsinstelling. Subsidies worden op projectbasis verstrekt en daar volledig aan uitgegeven. Solid Foundation heet echter ook geld nodig voor structurele kosten die niet via projecten betaald kunnen worden en voor het bezoeken van partnerorganisaties om een ‘intake’ voor nieuwe projecten te doen. Voor structurele ondersteuning zijn wij afhankelijk van particulieren, bedrijven en organisaties. Met een donatie ondersteunt u de positie van studenten in het buitenland. U kunt doneren als vaste donateur of via een éénmalige gift. Als vaste donateur van Solid betaalt u drie euro per maand. Als donateur wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten van Solid via een electronische nieuwsbrief.

U kunt uw eenmalige gift overmaken op rekeningnummer 21 21 96 480 ten name van Solid Foundation onder vermelding van eenmalige gift. Indien u donateur wilt worden kunt u het bedrag overmaken onder vermelding van ‘donateurschap 2012’. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. (johnny@solidfoundation.eu)