Voor de uitwisseling in Turkije wordt de Solid Foundation gesteund door Youth in Action.
ENGLISH - NEDERLANDS

Voltooide projecten

Solid-AdeK Partnerschap: Studentenperspectief op Kwaliteitszorg en Accreditatie
Looptijd: april 2010 - 2011
Partner: Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeK)
Donor: Impulsis
Project doelstelling:
Bijdragen aan de verbetering van het kwaliteitszorg- en accreditatiesysteem door middel van het ontwikkelen van bewustzijn, kennis en implementatievaardigheden van studenten in het Surinaamse hoger onderwijs en het formuleren van beleidsaanbevelingen vanuit studentenperspectief.
Geplande activiteiten:
Seminar - juli 2010
Solid Foundation organiseert, in samenwerking met de studentencommissies van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeK) het seminar "Studentenperspectief op Kwaliteitszorg en Accreditatie in het Surinaamse Hoger Onderwijs". Het seminar vindt plaats op de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Paramaribo, op 5, 6 en 7 juli 2010.

Solid-ASM Partnerschap voor democratische senaatsverkiezingen
Looptijd: januari 2009 – maart 2010
Partner: Alianta Studentilor din Moldova (ASM)
Donor: Ministerie van Buitenlandse Zaken (Matra)
Totaal budget: 117.401 euro
Project doelstelling:
Het promoten van democratische studenten senaats verkiezingen om een legitieme reflectie van de studentenpopulatie te realiseren in studentenmedezeggenschap. Dit kan de positie van de student in medezeggenschap versterken en indirect de toegang tot en kwaliteit van hoger onderwijs verbeteren. De verkiezingen zullen plaatsvinden op de State University, de Commercial University en ASEM (Academy of economic studies).
Geplande activiteiten:
Trainingen - april 2009
Deze 3-daagse training is voornamelijk bedoeld om studenten bekend te maken met het project en om studenten inzicht te geven in het nut en de noodzaak van democratische studenten senaatsverkiezingen. Naast een sessie over de inhoud van het project kunnen studenten workshops volgen over netwerken, promotie en recruitment. Op de laatste dag zullen studenten zelf aan de slag gaan met een actieplan voor studenten senaats verkiezingen op hun eigen universiteit.
Bezoek van Moldavische studenten aan Nederland voor studentenraad verkiezingen – mei 2009
Tien Moldavische studenten zullen vijf dagen naar Nederland komen op het proces van de Nederlandse studenten raads verkiezingen te ervaren. Ze zullen verschillende studenten steden bezoeken en daar ideeën opdoen over promotie, partijstructuren, debatten, administratie, problemen en successen.
Summerschool – juli 2009
Tijdens het zomerkamp zullen studenten die kandidaat zijn voor de senaatsverkiezingen actief aan de slag gaan met de voorbereiding van de verkiezingen. De studenten zullen workshops volgen, actieplannen maken en een begroting opstellen voor de verkiezingen.
Democratische senaat verkiezingen op drie universiteiten in Moldavië – november 2009 en februari 2010
Op de State University, de Commercial University en ASEM (Academy of economic studies) zullen voor het eerst in de Moldavische geschiedenis Moldavische studenten senaatsverkiezingen gehouden worden! Solid vertegenwoordigers zullen optreden als onafhankelijke observeerders.

LSVb – ASM Partnerschap voor studentenrechten en democratie
Looptijd: mei 2006 – mei 2008
Partner: Alianta Studentilor din Moldova (ASM)
Donors: Ministerie van Buitenlandse Zaken (Matra), Oxfam Novib (Linkis), FNV Mondiaal, Het Moldavische Ministerie van Onderwijs en Jeugd, Landelijke Studenten Vakbond en Wageningse Studenten Organisatie
Totaal budget: 72.057 euro

Project doelstelling:
Het realiseren van goed functionerende studenten senaten in Moldavië

Bereikt:

  1. 100 getrainde ASM-vrijwilligers die de processen in senaten kunnen coördineren en co-faciliteren.
  2. Grotere steun voor de senaten en voor ASM onder belanghebbers bij hoger onderwijs.
  3. 378 Getrainde studentvertegenwoordigers die een actieve rol kunnen spelen binnen de senaten.
  4. Continuïteit van getrainde senaats- en ASM-leden.
  5. 28 Studenten die getraind zijn om workshops te faciliteren
  6. Een trainerspool met een bestuur
  7. Oprichting van CNOSM: de nationale council voor studenten organisaties in Moldavië
  8. Een website van ASM als een centrale plek waar studenten informatie kunnen uitwisselen

Activiteiten:

Bezoek van Moldavische studenten aan Nederland – mei 2006
Zes Moldavische studenten kwamen naar Nederland om een indruk te krijgen van studentenvertegenwoordiging in Nederland. Ze volgden workshops op het gebied van studentenrepresentatie en gingen op excursie naar verschillende universiteiten en studentenvakbonden door het hele land. De studenten participeerden ook in een debat over de rol van studenten in democratische veranderingsprocessen. Oriënterend bezoek in Moldavië – juli 2006
Het bezoek van de Nederlandse studenten was bedoeld om ideeën uit te wisselen en kennis op te doen over studentenrepresentatie in het hoger onderwijs in Moldavië. Daarnaast wilde Solid een netwerk creëren met interessante en relevante instanties in Moldavië die actief zijn op het gebied van hoger onderwijs en democratisering. Eerste internationale studentensymposium in Moldavië – februari 2007
Solid organiseerde het eerste international student seminar in Moldavië! Het studentensymposium had als doel het creëren van bewustzijn van het belang van thema's relevant voor studenten onder een breed scala aan stakeholders in hoger onderwijs in Moldavië. Tijdens het symposium waren ook studenten uit Oekraïne, Roemenië, Rusland en Azerbeidzjan aanwezig. Het programma bestond uit twee dagen workshops en een conferentiedag. Tijdens de workshops werden drie thema’s aan de orde gesteld: problemen en thema's gerelateerd aan de relaties tussen studentensenaten, het interne functioneren van de studentensenaten en specifieke vraaggestuurde onderwerpen die belangrijk zijn voor studenten en studentensenaatsleden. Daarnaast werd er een Moldavische avond georganiseerd en kregen de studenten een documentaire te zien over studentenbewegingen in Wit-Rusland. Tijdens het Summer camp zijn drie filmpjes gemaakt die je kunt bekijken op YouTube.
Summercamp filmpje 1
Summercamp filmpje 2
Summercamp filmpje 3 Summer school – juli 2007
Het zomerkamp werd gehouden in Vadul Lui Voda. Er waren verschillende workshops en enkele lezingen over drie thema’s: vaardigheden, mobiliteit en corruptie en de mogelijkheden van het Bologna-verdrag voor het Moldavische onderwijs. Aan het einde van de week waren de deelnemers in staat om een projectvoorstel te schrijven, beleid te ontwikkelen, hun organisatie te analyseren en voor- en nadelen van Bologna in het hoger onderwijs te onderscheiden. De week werd afgesloten met een bonteavond met barbeque en vele amusante stukjes. Om de implementatie van de plannen die voortkwamen uit de trainingen te stimuleren, gaf Solid ‘grants’ aan studenten met goede projectvoorstellen met een budget van 200 euro.

Train de trainers – maart 2008
Het doel van dit projectonderdeel was om de deelnemers competenties aan te leren die nodig zijn om een succesvolle training te geven. Door deze training zijn de deelnemers in staat om op een effectieve manier kennis, vaardigheden en ideeën over te brengen op andere studenten, om de capaciteit van studentenvertegenwoordigers op langere termijn de kunnen garanderen. Het programma van train de trainers bestond uit een inleiding, praktische workshops, een sessie waarin de deelnemers een ‘turbo training’ moesten geven en een sessie over het opzetten van de trainerspool.