Voor de uitwisseling in Turkije wordt de Solid Foundation gesteund door Youth in Action.
ENGLISH - NEDERLANDS

Missie & Visie

Solid Foundation (Solid) is een grass roots studenten organisatie zonder winstoogmerk die is voortgekomen uit en gelieerd aan de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Solid is uniek vanwege de sterke vestiging in de Nederlandse studentengemeenschap, ervaring op het gebied van studentendemocratie en –vertegenwoordiging in Nederland en daarbuiten en de gelijkwaardige relatie met partnerorganisaties en belangrijkste doelgroepen.

Missie
Solid Foundation beoogt internationale expertise te delen met betrekking tot het opbouwen of versterken van studentenorganisaties in transitielanden en wereldwijd het draagvlak voor studentenparticipatie in het hoger onderwijs te bevorderen.

Visie
Studenten zijn de bestuurders van de toekomst en vaak de motor van veranderingsprocessen. Door studenten op democratische wijze actief te betrekken aan de basis van het onderwijssysteem, binnen of buiten universiteiten, wordt onderwijskwaliteit verbeterd en bijgedragen aan maatschappelijke opbouw. Solid ondersteunt studenten om vertrouwen te krijgen in systemen van goed bestuur en daar ervaring in op te doen.

Strategie
Solid geeft vraaggestuurde en op maat gemaakte training en (organisatorische) ondersteuning voor studentenorganisaties ter bevordering van studentendemocratie en -vertegenwoordiging wereldwijd. Via haar internationale netwerk kan Solid ook steun betuigen aan studenten en studenten organisaties die niet worden erkend in hun land.