Voor de uitwisseling in Turkije wordt de Solid Foundation gesteund door Youth in Action.
ENGLISH - NEDERLANDS

Organisatie

Organisatie

Solid is een non-profit studentenorganisatie die zich ten doel stelt om studentendemocratie en –representatie te verbeteren in landen waar hier vraag naar is. Solid verschaft vraaggestuurde training en steun aan studentenorganisaties die zich inzetten voor democratische studentenvertegenwoordiging. Solid is uniek vanwege haar sterke wortels in de Nederlandse studentengemeenschap, ervaring met studentendemocratie en – vertegenwoordiging en relatie met partnerorganisaties en hun doelgroepen. Solid Foundation is voortgekomen uit de werkgroep Solid van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Na afsluiting van een tweejarig Moldavië project in 2007 is besloten om een zelfstandige organisatie op te bouwen om de positie van studenten in de hele wereld te versterken. Sinds 5 december 2008 bestaat Solid Foundation officieel. Solid Foundation is nog wel verbonden aan de LSVb, zo maken we gebruik van hetzelfde kantoor en heeft een LSVb-bestuurder zitting in Raad van Advies van de Solid Foundation.

Bestuur en Raad van toezicht
Het bestuur van 2012 bestaat uit:

Matthew Tinnemans, voorzitter
matthew@solidfoundation.eu

David Bijl, secretaris en vice-voorzitter
David@solidfoundation.eu

Irene Bijl, penningmeester
ikbijl@hotmail.com

In de raad van toezicht is altijd één afgevaardigde van de Landelijke Studenten Vakbond vertegenwoordigd, op dit moment is dat Jasmijn Koets.